Certifieringar


Åkeriet är certifierade i Miljö - Kvalitet- & Trafiksäkerhet.

Det innebär att vi ständigt arbetar med att förbättra oss inom dessa områden.

SS-EN ISO 9001 Kvalitetscertifikat

SS-EN ISO 14001 Miljöcertifikat

ISO 39001 Trafiksäkerhetscertifikat

 

Policyer 

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Guldmynt

Guldmynt

Guldmynt