bridge


Det var så här det började....


Sune Jansson Åkeri AB startade 1957 i Uddevalla av Sune & Stella Jansson. Affärsidén var att transportera mjölk mellan mejerier & lokala butiker. Det visade sig vara en god idé. Då i slutet av 50-talet hade de fyra bilar och lika många anställda. Sune och Stella var duktiga på att driva företag och etablerade snart ett samarbete med dåvarande Bilspedition.

Numera ägs & drivs åkeriet av Sunes & Stellas två söner - Lennart och Gunnar Jansson. Lennart är VD på företaget & Gunnar ansvarar för trafikledningen i den dagliga verksamheten och han är även vice VD. Åkeriets samarbetspartner är numera DB Schenker.
Idag finns åkeriet i "Bilspeditions" gamla lokaler i Uddevalla. Där finns även terminalverksamhet, där omlastning av schenkergodset sker för att minska lastnings- & lossningsområderna för både personal & fordon. Tack vare detta upplägg minskar vi antal körda mil med ca 120 mil/dag - vilket är väldigt positivt för miljön.

Verksamheten omfattar för närvarande 75 lastbilar, 80 släpvagnar och 30 trailers och 9 dolly. De flesta är utrustade med kyl- & frysaggregat. Åkeriet har ca 140 medarbetare, stationerande på flera platser i landet, merparten i Uddevalla.

 

Det här är vår affärsidé


Vi erbjuder inrikes godstransporter med hög kvalitet, god service och kompetens samt miljömässigt attraktiva lösningar, för både konventionellt gods och gods som fraktas under kyla eller värme.

Sune Jansson Åkeri AB vill ge kunderna bästa service och arbetar med rationella och effektiva lösningar när det gäller samtransporter. Vi har även lagringsverksamhet och omlastning för externa kunder.