truckUtbildning för högre säkerhet!


För att garantera säkerheten kräver vi att personalen följer de lagar och regler som gäller, såväl i trafiken som på kundernas arbetsplatser.

Vi utbildar alla våra förare i att hantera farligt gods (ADR-utbildning) och en stor del av personalen har gått kurser i lastsäkring. De flesta förare har även truckförarbevis, vilket gör att lastning/lossning kan ske ännu snabbare och säkrare.

Åkeriet har satsat på en intern säkerhetsrådgivare tillika ADR- & truck utbildare samt HLR-instruktör - Björn Andersson.

 

Björn utbildar även externt i Farligt Gods, truckkompetens, HLR samt YKB. Björn Andersson nås på telefon 0706-49 04 26